REGISTER MEMBER

สมัครฟรีผ่านหน้าเว็บไซต์
ติดต่อทีมงานผ่าน Call Center,
Line Live Chat

TRANFER MONEY

แจ้งข้อมูลการโอนเงิน
และชื่อผู้โอนได้ทุกช่องทาง

SMS CONFIRM

รอรับ ไอดี และ พาสเวร์ด
ทาง SMS ไม่เกิน 10 นาที

แจ้งฝาก ถอน Fast2541

ในหน้านี้จะเป็นส่วนของการฝาก ถอน เครคิต สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของ Fast2541 แล้วเท่านั้น ซึ่งถ้าสมัครสมาชิกต้องการทำรายการฝาก ถอน ต้องกรอกข้อมูลที่ใช้สมัครหรือได้รับจากเราและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้น ซึ่งเงื่อนไขและวิธีการ มีดังนี้

  1. การแจ้งฝาก ต้องทำการขอบัญชีธนาคารผ่านแบบฟอร์มทุกครั้ง ก่อนทำรายการฝากเงิน
  2. การถอนเงิน เราจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ท่านไช้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเท่านั้น
  3. เราไม่มีนโยบายเปลี่ยนบัญชีของเราทางโทรศัพท์

ขอบัญชีธนาคาร

ยูสเซอร์สมาชิก
เบอร์มือถือ
ตัวเลขยืนยัน

แจ้งย้ายเครดิต

ยูสเซอร์ต้นทาง
ยูสเซอร์ปลายทาง
เบอร์มือถือ
จำนวนเครดิต
ตัวเลขยืนยัน

แจ้งฝากเครดิต

ยูสเซอร์สมาชิก
เบอร์มือถือ
รูปภาพสลิป
อัพโหลดสลิป
จำนวนเงินที่โอน
ธนาคารที่รับโอน
วันเดือนปีที่โอน
เวลาที่โอน
โปรโมชั่น    
ตัวเลขยืนยัน

แจ้งถอนเครดิต

ยูสเซอร์สมาชิก
เลขที่บัญชีธนาคาร
จำนวนเครดิต
ตัวเลขยืนยัน